Abenteuer Sport AG

Abenteuer Sport AG

05.09.17 - 23.01.18 | 14:00 - 15:00 // Konrad-Duden-Schule

Gitarren-AG (1) ANFÄNGER

Gitarren-AG (1) ANFÄNGER

07.09.17 - 25.01.18 | 15:00 - 15:45 // Konrad-Duden-Schule

Gitarren-AG (2) ANFÄNGER

Gitarren-AG (2) ANFÄNGER

07.09.17 - 25.01.18 | 16:00 - 16:45 // Konrad-Duden-Schule

Handarbeits AG (1) AB 2. KLASSE

Handarbeits AG (1) AB 2. KLASSE

06.09.17 - 24.01.18 | 12:30 - 14:00 // Konrad-Duden-Schule

Handarbeits AG (2) AB 2. KLASSE

Handarbeits AG (2) AB 2. KLASSE

06.09.17 - 24.01.18 | 14:00 - 15:30 // Konrad-Duden-Schule

Handarbeits AG (3) AB 2. KLASSE

Handarbeits AG (3) AB 2. KLASSE

06.09.17 - 24.01.18 | 15:30 - 17:00 // Konrad-Duden-Schule

KLEINE FORSCHER AG (1. UND 2. KLASSE)

KLEINE FORSCHER AG (1. UND 2. KLASSE)

07.09.17 - 25.01.18 | 14:30 - 15:30 // Konrad-Duden-Schule

Lese-AG (5. Stunde)

Lese-AG (5. Stunde)

05.09.17 - 23.01.18 | 11:45 - 12:30 // Konrad-Duden-Schule

Lese-AG (6. Stunde)

Lese-AG (6. Stunde)

05.09.17 - 23.01.18 | 12:30 - 13:15 // Konrad-Duden-Schule

Lese-AG (7. Stunde)

Lese-AG (7. Stunde)

05.09.17 - 23.01.18 | 13:15 - 14:00 // Konrad-Duden-Schule

Schach AG (1) Grundkurs AB 2. KLASSE

Schach AG (1) Grundkurs AB 2. KLASSE

04.09.17 - 22.01.18 | 15:00 - 16:00 // Konrad-Duden-Schule

Schach AG (2) Fortgeschrittene AB 2. KLASSE

Schach AG (2) Fortgeschrittene AB 2. KLASSE

06.09.17 - 24.01.18 | 15:00 - 16:00 // Konrad-Duden-Schule